Alva-koti Laituri

Alva-Koti Laituri on 7-paikkainen perustason sijaishuoltoyksikkö Limingassa, noin 30 kilometriä Oulusta etelään. Laiturin nuoret ovat iältään 10–17-vuotiaita. Laituri kantoi aikaisemmin nimeä Lukkarinoja, ja yksikkö sijaitsi Tyrnävällä, mutta kesällä 2023 odotettujen toimitilamuutosten takia toiminta siirtyi Liminkaan ja myös yksikön nimi päivitettiin. Laiturin kanssa samassa pihapiirissä toimii toinenkin sijaishuoltoyksikkö, Alva-Koti Kippari.

Arki ja toimintamallit

Laiturissa arki on ennalta suunniteltua ja aikuisjohtoista. Ohjaajat ovat arjessa läsnä ja saatavilla, työote on ratkaisukeskeinen ja johdonmukainen. Laiturissa panostamme arjen keinoin tapahtuvaan kuntoutukseen, ikätasoisine oikeuksine ja velvollisuuksineen. Ennakoidulla arjella tuetaan nuoren elämänhallinnan kehittymistä ja turvataan perustarpeita, kuten riittävää ravintoa ja lepoa. Laiturissa on sekä yhteisiä arjen raameja, että yksilöllisesti laadittuja käytänteitä. Nuoret pääsevät vaikuttamaan arkeen ja yksikön toimintaan viikoittaisissa yhteisöhetkissä, joissa he voivat tuoda toiveitaan esiin esimerkiksi viikko-ohjelmaan, sääntöihin, aktiviteetteihin tai muihin yhteisiin asioihin liittyen. Laiturissa tuetaan nuorten aktiivisuutta harrasteissa ja nuorille tarjotaan aktiivisesti mahdollisuuksia tutustua erilaisiin harrasteisiin.


Jokaisen nuoren erityisyys ja yksilöllisyys huomioidaan aktiivisen omaohjaajatyöskentelyn kautta. Jokaisen nuoren yksilölliset tavoitteet ja keinot määräytyvät yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Omaohjaaja laatii nuoren kanssa yhdessä hoito- ja kasvatussuunnitelman, joka määrittää nuorikohtaisen työskentelyn tavoitteet, keinot ja toimintatavat, jotka viedään tiedoksi muulle tiimille. Laiturissa omaohjaajatyöskentely on keskeisessä roolissa ja sen laatua seurataan jatkuvasti. Jokaiselle nuorelle nimetään kaksi omaohjaajaa. Omaohjaajakeskusteluja nuorella on viikoittain, sekä omaohjaaja-aikaa nuoren kanssa vietetään vähintään kuukausittain.

Henkilöstö

Laiturin hoito- ja kasvatushenkilöstöön kuuluu 6 ohjaajaa sekä yksikönpäällikkö. Laiturin vahvuuksia ovat perhesuhteissa- ja koulunkäynnin haasteissa tukeminen sekä mielenterveyden haasteiden kanssa kamppailevien tukeminen. Laiturin henkilöstöllä on myös vankkaa kokemusta neuropsykiatrisesti oireilevien lasten kanssa työskentelystä. Laiturissa emme pysty vastaamaan akuutteihin, vakaviin päihdeongelmiin, mutta pystymme tarjoamaan tukea lievempiin päihdeilmiöihin tai päihteettömyyden ylläpitämiseen. Laiturin henkilöstöllä on monipuolisesti lisäkoulutuksia, esimerkiksi MAPA, motivoiva haastattelu ja traumatietoinen työote.

Tilat ja ympäristö

Laiturissa jokaisella nuorella on oma huone, jota nuorella on mahdollisuus sisustaa mieleisekseen. Laiturissa on jaettu yksi siipi itsenäisempää elämää harjoitteleville nuorille. Yhteiset tilat ovat avarat, sisältäen olohuoneen, keittiön, peli/oleskeluhuoneen ja pyykki- sekä pesutilat. Peruskoulut sijaitsevat muutaman kilometrin säteellä, ja lähikuntien toisen asteen oppilaitoksissa on tarjolla laajat valikoimat opintolinjoja myös erityisen tuen tarpeessa oleville oppilaille.

Yhteystiedot

Yksikönpäällikkö
Riikka Rauma
044 099 1222
riikka.rauma@alvahyvinvointi.fi

Ohjaajat
044 099 1221

laituri@alvahyvinvointi.fi

Ystäväntie 3 B
91900 Liminka

Socfinder ja Lasteri

Tänään onnistun.
Tai huomenna.
Tulee päiviä, tulee tilaisuuksia.