Palautekanava henkilöstölle

Alva Hyvinvoinnin ilmoituskanava henkilöstölle (whistleblow)

Tämä on Alva Hyvinvoinnin ilmoituskanava, jonka kautta kuka tahansa henkilöstöstä voi anonyymisti ilmoittaa yleisen edun vastaisesta toiminnasta tai väärinkäytöksistä. Ilmoituksen tekijää ei pystytä tunnistamaan. Kanavaa on erittäin helppo käyttää ja se on tietoturvallinen. Kaikki ilmoitukset käsitellään puolueettomasti.

Mitä asioita ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa?
Väärinkäytösilmoituksen voi tehdä epäillystä lakien tai sääntöjenvastaisesta toiminnasta tai muusta epäeettisestä toiminnasta. Ilmoittajalla ei tarvitse olla kattavia todisteita, mutta ilmoituksen tulee perustua tosiasioihin ja ilmoituksessa tulee kertoa kaikki tiedot mahdollisimman tarkasti, jotta asia pystytään käsittelemään. Ensisijaisesti ilmoittajan toivotaan aina olevan itse suoraan asianosaisiin yhteydessä, mutta jos tämä ei ole mahdollista, voi ilmoituskanavaa käyttää anonyymin ilmoituksen tekemiseen.

Mitkä asiat eivät kuulu ilmoituskanavaan?
Ilmoituskanava ei ole tarkoitettu asiakkaiden hoitoratkaisujen käsittelyyn. Ilmoituskanavan kautta ei saa lähettää potilastietoja, eikä potilas- tai asiakastietoja sisältäviä asioita voida käsitellä ilmoituskanavan kautta. Jos asiakas on tyytymätön hoitoonsa, on ensisijainen palautetapa aina olla yhteydessä suoraan häntä hoitaneeseen yksikköön. Tämän jälkeen voi olla yhteydessä potilas- tai sosiaaliasiamieheen, jos asiakas haluaa saada lisää tietoa asemaansa tai oikeuksiinsa liittyen.

Miten ilmoituskanava toimii?
Ilmoituskanava antaa selkeät toimintaohjeet ja ilmoituksen tekemiseen jälkeen ilmoittaja saa linkin (ne on ilmoittajan itse tallennettava), joiden avulla hän voi seurata asian käsittelyn etenemistä. Ilmoitukset otetaan käsittelyyn kahden viikon kuluessa ja ratkaisu tehdään kahden kuukauden kuluessa. Käsittelijät antavat ratkaisun tiedoksi ilmoittajalle, kun käsittely on saatu päätökseen.

Klikkaa tästä Whistleblow ilmoituskanavaan