Alva Voimala

Alva Voimala tarjoaa tuettua asumista päihdeasiakkaille, jotka elämäntilanteesta tai erityisistä haasteista johtuen ovat tuen tarpeessa. Voimalan kaikkea toimintaa ohjaa sekä asukaslähtöisyys että yhteisöllisyys. Aloitamme jokaisen asiakkaan kanssa työskentelyn, asiakkaan asumisen ja kuntoutuksen suunnittelun, siitä tilanteesta, jossa hän meille saapuu. Asiakkaalla on heti alusta lähtien tukenaan henkilökunnan tarjoaman tuen lisäksi yhteisön tuki sekä yksilö- ja yhteisökuntoutuksen menetelmät, jotka meillä on käytössä.

Yhteisön kanssa, yksilöllisesti eteenpäin

Voimala muodostaa yhteisön, jossa henkilökunta ja asukkaat yhdessä sitoutuvat tukemaan toisiaan muutoksen tekemisessä ja ylläpitämisessä. Menetelminä käytämme yhteisökokouksia, yhteisön yhdessä luomia sääntöjä, fyysisistä puitteista yhdessä huolehtimista ja ryhmätoimintaa. Lisäksi asiakkaiden kanssa työskennellään aina myös yksilöllisesti (tuki, neuvonta, ohjaus) elämänhallinnan tukemiseksi. Motivoiva haastattelu ja ratkaisukeskeinen ajattelu ovat tärkeitä työkaluja Voimalan arjessa.

Voimalassa on 20 asiakaspaikkaa. Asuminen on solumuotoista asumista ja jokaisella asukkaalla on käytössä oma huone. Keittiöt ja saniteettitiloja on yhteiskäytössä.

Yhteystiedot

Tiiminvetäjä Petra Ikonen

p. 050 572 6573 petra.ikonen@alvahyvinvointi.fi

voimala@alvahyvinvointi.fi

Voimala p. 050 346 6929

Tänään onnistun.
Tai huomenna.
Tulee päiviä, tulee tilaisuuksia.