Alva Voimala

Alva Voimala tarjoaa tuettua asumista päihdeasiakkaille, jotka elämäntilanteesta tai erityisistä haasteista johtuen ovat tuen tarpeessa. Voimalan kaikkea toimintaa ohjaa sekä asukaslähtöisyys että yhteisöllisyys. Aloitamme jokaisen asiakkaan kanssa työskentelyn, asiakkaan asumisen ja kuntoutuksen suunnittelun, siitä tilanteesta, jossa hän meille saapuu. Asiakkaalla on heti alusta lähtien tukenaan henkilökunnan tarjoaman tuen lisäksi yhteisön tuki sekä yksilö- ja yhteisökuntoutuksen menetelmät, jotka meillä on käytössä.

Yhteisön kanssa, yksilöllisesti eteenpäin

Voimala muodostaa yhteisön, jossa henkilökunta ja asukkaat yhdessä sitoutuvat tukemaan toisiaan muutoksen tekemisessä ja ylläpitämisessä. Menetelminä käytämme yhteisökokouksia, yhteisön yhdessä luomia sääntöjä, fyysisistä puitteista yhdessä huolehtimista ja ryhmätoimintaa. Lisäksi asiakkaiden kanssa työskennellään aina myös yksilöllisesti (tuki, neuvonta, ohjaus) elämänhallinnan tukemiseksi. Motivoiva haastattelu ja ratkaisukeskeinen ajattelu ovat tärkeitä työkaluja Voimalan arjessa.

Henkilöstö tukena

Voimalassa on 20 asiakaspaikkaa. Asuminen on solumuotoista asumista ja jokaisella asukkaalla on käytössä oma huone. Keittiöt ja saniteettitiloja on yhteiskäytössä. Voimalassa työskentelee 2 vakituista, kokoaikaista työntekijää. Vakituisesta henkilökunnasta toinen työntekijä on tiiminvetäjä (lähiesimies) ja koulutukseltaan sairaanhoitaja, toinen työntekijä on ohjaaja ja koulutukseltaan sosionomi AMK. Vakituisen henkilökunnan lisäksi Voimalassa työskentelee toisinaan perehdytettyjä sijaisia.

Yhteystiedot

Tiiminvetäjä

Sirkka Palenius

050 572 6573

sirkka.palenius@alvahyvinvointi.fi

Voimala
050 346 6929

Tänään onnistun.
Tai huomenna.
Tulee päiviä, tulee tilaisuuksia.