Yksiköt

Asumispalvelut

Alva Kolmikoti

Alva Kolmikoti tarjoaa kuntouttavaa palveluasumista, lyhytaikaista arvioivaa asumista ja tuettua asumista neljässä eri tuen tasossa Vantaan Mikkolassa.

Asiakkaamme ovat mielenterveys- ja päihdekuntoutujia tai asiakkaita, jotka syystä tai toisesta ovat tuen tarpeessa elämäntilanteesta tai erityisistä haasteista johtuen. Rakennamme yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaalle yksilöllisen kuntoutuspolun kohti itsenäistä oman toiveiden mukaista elämää.

Alva voimala

Alva Voimala tarjoaa turvallisen ja kannustavan toipumisympäristön päihdehaasteiden kanssa kamppaileville asiakkaille.

Tänään onnistun.
Tai huomenna.
Tulee päiviä, tulee tilaisuuksia.