Yritys

Arvomme

Arvostus

Kaiken toimintamme lähtökohta on jokaisen ihmisen kyseenalaistamaton ihmisarvo ja sen kunnioittaminen.

Luottamus

Luottamus ja turvallisuudentunne ovat Alvassa kaiken tekemisen ja yhteistyön perusta. Opettelemme yhdessä luottamaan elämään ja toisiimme vahvistamalla sisäistä turvallisuudentunnetta ja huolehtimalla, että arjessamme on hyvä rytmi ja selkeät, kestävät rakenteet.

Voimavaroihin ja kaikkeen hyvään keskittyminen

Meillä jokaisella on paljon voimavaroja, joiden olemassaoloa emme aina itse huomaa. Silloin on hyvä, että joku toinen tunnistaa ne. Keskitymme hyvään ja asioihin, jotka jo toimivat. Niille rakennamme tulevaa, jota vahvistavat uudet, vielä kypsymässä olevat voimavarat ja taidot.

Ratkaisukeskeisyys

Haasteet kohtaamme rohkeasti ja rehellisesti, myötätuntoisesti ja ihmisläheisesti, aina ratkaisuja etsien.

Uskomme myönteisyyden, kunnioituksen, arvostuksen ja ystävällisyyden voimaan.