Palvelut

Asumispalvelut

Alva-kodit ovat omatoimisuutta vahvistavia toipumis- ja kuntoutumisympäristöjä, joissa asukkaiden on turvallista päästää irti autettavan identiteetistä ja toipua takaisin itsenäiseen elämään. Palveluihimme kuuluvat arvioiva asuminen, kuntouttava palveluasuminen, kriisimajoitus sekä tuettu asuminen, jossa tuen taso räätälöidään juuri asukkaalle sopivaksi. Kuntoutusta tukevat vaikuttavat menetelmät, omaohjaajien ja kokemusasiantuntijoiden tuki, yksilölliset viikko-ohjelmat, hyvä ravinto ja liikunta ovat arkemme aineksia, joita täydennetään iloisella kannustuksella ja vankalla tulevaisuudenuskolla.

Sijaishuollon palvelut

Sijaishuollon palvelut on tarkoitettu avohuollon tukitoimena sijoitetuille, kiireellisesti sijoitetuille ja huostaanotetuille lapsille. Tuemme Alva-kotiemme turvallisessa, arvostavassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä jokaisen lapsen ja nuoren sosiaalisen toimintakyvyn kehitystä ja itsetunnon kasvamista onnistumisen kokemusten kautta, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä perheen ja muiden läheisten kanssa. Tarjoamme sijaishuollon palveluita lastensuojeluyksiköissämme Lahdessa, Tyrnävällä ja Muhoksella.

Avopalvelut

Alvan avohuollon palvelut ovat ennaltaehkäiseviä, arvioivia ja korjaavia tukitoimia perheille, lapsille ja nuorille. Tarjoamme Oulun yksikössämme ammatillista tukihenkilötoimintaa lastensuojelun asiakkaille ja aikuissosiaalityön kautta tuleville asiakkaille, lapsiperheiden kotipalvelua, sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä sekä lastensuojelulain mukaistaa tehostettua perhetyötä. Jokaiselle asiakkaalle rakennetaan häntä parhaiten palveleva ja hänen omat vahvuutensa tunnistava kokonaisuus yhteistyössä asiakkaan itsensä ja sosiaalitoimen kanssa. Helsingin yksikössämme tarjoamme tapaamispalveluita.

Arvostusta ei tarvitse ansaita