Palvelut

Asumispalvelut

Alva-kodit ovat omatoimisuutta vahvistavia toipumis- ja kuntoutumisympäristöjä, joissa asukkaiden on turvallista päästää irti autettavan identiteetistä ja toipua takaisin itsenäiseen elämään. Palveluihimme kuuluvat arvioiva asuminen, kuntouttava palveluasuminen, kriisimajoitus sekä tuettu asuminen, jossa tuen taso räätälöidään juuri asukkaalle sopivaksi. Kuntoutusta tukevat vaikuttavat menetelmät, omaohjaajien ja kokemusasiantuntijoiden tuki, yksilölliset viikko-ohjelmat, hyvä ravinto ja liikunta ovat arkemme aineksia, joita täydennetään iloisella kannustuksella ja vankalla tulevaisuudenuskolla.

Sijaishuollon palvelut

Sijaishuollon palvelut on tarkoitettu avohuollon tukitoimena sijoitetuille, kiireellisesti sijoitetuille ja huostaanotetuille lapsille. Alva Hyvinvointi Oy:n lasten ja perheiden palvelut ovat siirtyneet osaksi SOS-Lapsikylää. Lue lisää SOS-Lapsikylän verkkosivuilta

Avopalvelut

Alvan avohuollon palvelut ovat ennaltaehkäiseviä, arvioivia ja korjaavia tukitoimia perheille, lapsille ja nuorille. Alva Hyvinvointi Oy:n lasten ja perheiden palvelut ovat siirtyneet osaksi SOS-Lapsikylää. Lue lisää SOS-Lapsikylän verkkosivuilta

Arvostusta ei tarvitse ansaita