Alva Kolmikoti

Alva Kolmikoti tarjoaa Vantaan Mikkolassa kuntouttavaa palveluasumista, lyhytaikaista arvioivaa asumista ja tuettua asumista. Asiakkaidemme saatavilla on neljän tasoista tukea. Kolmikodissa asuu mielenterveys- ja päihdekuntoutujia tai asiakkaita, jotka elämäntilanteesta tai erityisistä haasteista johtuen ovat tuen tarpeessa. Rakennamme jokaisen asiakkaamme kanssa juuri hänelle sopivan kuntoutuspolun kohti itsenäistä, omien toiveiden mukaista elämää.

Asuminen meillä

Palvelut

Tarjoamme Oma suunta -palvelua nuorille sekä varttuneemmille kuntoutujille. Kuntoutuksen yksilöllisellä suunnittelulla vastaamme eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien asiakkaiden vaihteleviin tarpeisiin.

Nuorten kuntoutujien Oma suunta -palvelu ohjaa nuorta löytämään omat vahvuutensa ja tunnistamaan tulevaisuuden haaveensa. Haluamme löytää nuorten asukkaidemme kanssa arjen positiivisen rytmin ja vapauttaa näin voimavaroja oman itsenäisen tulevaisuuden visiointiin ja rakentamiseen.

Varttuneemmille kuntoutujille palvelu on ennen kaikkea asukkaan toimintakykyä ylläpitävää ja eheyttävää toimintaa. Varttuneemman asiakkaan kanssa pyrimme löytämään mahdollisimman yksilöllisen ja oman näköisen elämäntavan. Toiminnan tarkoituksena on tukea asiakasta mahdollisimman itsenäiseen elämään sekä auttaa häntä löytämään oman elämän merkityksellisyys.

Positiivinen kuntoutumista tukeva arki

Arki Alva Kolmikodissa on terveellistä, aktiivista, strukturoitua ja hauskaa. Painotamme terveellisen ravinnon, säännöllisen liikunnan, säännöllisen arkirytmin ja positiivisten sosiaalisten suhteiden tärkeyttä asukkaidemme arjessa. Asiakasta autetaan rakentamaan itselleen muun muassa liikunta-, ravinto-, terapia-, ja ryhmäohjelmat, joista muodostuu hänen yksilöllinen viikko-ohjelmansa. Jokaisella asiakkaallamme on oma lähiohjaaja, johon voi tukeutua arjen haasteissa ja jonka kanssa iloitaan onnistumisista.

Turvallisuus

Alva-kodit tarjoavat turvallisen toipumis- ja kuntoutusympäristön, jossa pannaan paljon painoa ulkoisen, fyysisen turvallisuuden lisäksi sisäisen, emootionaalisen turvallisuuden ja luottamuksen rakentamiseen. Luottamuksen rakentaminen asiakkaan ja omaohjaajan välillä alkaa ensimmäisestä tapaamisesta lähtien.

Kannustava ja arvostava yhteisöllisyys

Ammattitaitoisten ohjaajiemme ohjauksella yhteisöön luodaan lämminhenkinen, arvostava ja myönteinen ilmapiiri, huumoria unohtamatta. Yhteisön merkitys yksilöllisen kuntoutuksen tukena on korvaamaton.

Henkilöstö

Henkilökuntaamme kuuluu sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisia, sosionomeja, lähihoitajia ja sairaanhoitajia, joilla on ammattitaitoa haastavien asiakkaiden ohjaamiseen ja tukemiseen sekä kokemusta nuorten kuntoutujien erityistarpeista. Henkilöstömme tekee jatkuvaa yhteistyötä asiakkaiden omaisten ja lähiverkoston kanssa asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden.

Henkilöstöllämme on Mininepsy-koulutus (Ratkaisukeskeinen työote asiakkaan kohtaamisessa, DKT-osaamista (dialektinen käyttäytymisterapia) sekä päihdeosaamista. Heillä on myös laaja-alaista kokemuspohjaista osaamista sekä ymmärrystä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntoutumisen tukemisesta. Henkilökuntamme osaamista kehitetään ja ylläpidetään säännöllisillä täydennyskoulutuksilla.

Viihtyisä ympäristö

Asuntomme ovat viihtyisiä ja täysin varusteltuja. Ne sijaitsevat normaalissa asuntokannassa, normaaleissa kerrostaloissa ja ovat yksiöitä, kaksioita tai 2–3 hengen soluasuntoja. Yhteiset tilamme sijaitsevat asuntojen välittömässä läheisyydessä Neptunuksentiellä, jossa ruokailemme yhdessä ja teemme erilaisia päivätoiminta-aktiviteetteja ja kuntouttavaa työtoimintaa. Tiloissa sijaitsevat myös henkilökunnan toimisto ja kodinhoitotilat.

Yhteystiedot

Palvelupäällikkö
Sanna Havu
050 349 5519
sanna.havu@alvahyvinvointi.fi

Neptunuksentie 4 01480 Vantaa

Tänään onnistun.
Tai huomenna.
Tulee päiviä, tulee tilaisuuksia.