Alva-Avopalvelut Oulu

Monipuoliset palvelumme

Ammatillinen tukihenkilötoimintamme on ammatillisesti ohjattua tukea nuoren tai aikuisen elämän ja arjen hallintaan erilaisissa haastavissa tilanteissa.

Tehostettu perhetyö on lapsiperheiden auttamista ja tukemista arjessa keskustelemalla, ohjaamalla ja mallintamalla sekä yhdessä tekemällä. Perhekuntoutus on kokonaisvaltaisempi, kuntoutuksellinen ja arvioiva perhetyön työskentelymuoto.

Jälkihuolto on tarkoitettu itsenäistyville nuorille, jotka tarvitsevat luotettavaa ja pysyvää aikuista uuden elämänvaiheen tueksi.

Palveluihimme kuuluvat lisäksi vanhemmuuden arviointi, koulunkäynnin tuki sekä opinto-ohjaus ja urasuunnittelu.

Toimintaamme ohjaavat periaatteet

Tuottamamme avohuollon palvelut ovat ammatillisesti ohjattua ja ratkaisukeskeistä tukitoimintaa, jonka toimintaperiaatteita ovat suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja avoin yhteistyö asiakkaan ja hänen verkostojensa kanssa.

Tuki perustuu aina yksilökohtaiseen asiakassuunnitelmaan, joka laaditaan yhteistyössä asiakkaan tai asiakasperheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Sosiaalityöntekijään pidetään yhteyttä aktiivisesti, ja kirjallinen selvitys toiminnasta sekä asiakkaan tilannearviosta tehdään kuukausittain. Tuki tapahtuu pääsääntöisesti asiakkaan kotiympäristössä sekä verkostoissa.

Arvojamme ovat lämminhenkisyys, luottamus, avoimuus, asiakas- ja perhekeskeisyys sekä tuloksellisuus. Kohtaamme jokaisen asiakkaan ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä.

Yhteystiedot

Palvelupäällikkö
Heidi Ylisirniö
050 379 2004
heidi.ylisirnio@alvahyvinvointi.fi

Tänään onnistun.
Tai huomenna.
Tulee päiviä, tulee tilaisuuksia.