Alva Arviointi- ja kriisiyksikkö Esko

Alvan arviointi- ja kriisiyksikkö Esko on viisipaikkainen lastensuojelun erityisyksikkö Lahden Ahtialassa. Tarjoamme 10–18-vuotiaille avohuollon tukitoimin sijoitetuille, kiireellisesti sijoitetuille ja huostaanotetuille lapsille turvallisen ja lämminhenkisen kasvuympäristön, jossa eteen tulleisiin haasteisiin etsitään aktiivisesti rakentavia ratkaisuja.

Yhteistyössä koko perheen hyväksi

Arviointi- ja kriisiyksikkö Eskon asiakkaaksi voi tulla lapsen ja perheen kokonaistilanteen arviointia ja kartoitusta varten tai siirtymävaiheessa nuorisopsykiatrian jakson jälkeen. Eskon asukkaita ovat 10–18-vuotiaat lapset ja nuoret, joilla on psyykkisiä tai koulunkäyntiin liittyviä haasteita tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Tutkimus- ja arviointijakson jälkeen meille voi jäädä kuntouttavalle jaksolle, jonka sisältö ja tavoitteet ovat yksilöllisiä.

Arvioinnissa käytämme kartoitustyöskentelyä, perhetyötä sekä kuntouttavaa toimintaa. Arviointijaksoon sisältyy lääkärintarkastus ja tarvittaessa myös psykologin tutkimukset, psykiatrin tapaaminen sekä hoitokontaktin ja lääkityksen käynnistys. Perhetyössä toteutamme preventiivisiä Toimiva lapsi ja perhe -työmenetelmiä. Vanhemmat liitetään aina mukaan työskentelyyn nuoren kanssa.

Osaava henkilöstö ja viihtyisä ympäristö

Eskon työntekijöillä on pitkä kokemus lastensuojelutyöstä. Työryhmäämme kuuluu psykiatrian erikoissairaanhoitaja, sosionomeja, sairaanhoitaja, lähihoitaja sekä yhteisöpedagogi.

Yksikkömme sijaitsee rauhallisella omakotitaloalueella hyvien kulkuyhteyksien varrella. Bussipysäkille on matkaa vain noin 500 m. Läheltä löytyvät lisäksi mukavat ulkoilualueet, koulu, päiväkoti ja terveyskeskus.

Kukonaronkatu 20
15320 Lahti
Sisäänkäynti Torkonkadun kautta

Yhteystiedot

Yksikönpäällikkö
Janne Laaksonen
(yhteydenotot ark. 9-15)
050 563 8810
janne.laaksonen@alvahyvinvointi.fi

Ohjaajat
0400 906 977

Tänään onnistun.
Tai huomenna.
Tulee päiviä, tulee tilaisuuksia.