30.11.2023

Minä näen sinut -video

Meillä jokaisella on paljon voimavaroja, joiden olemassaoloa emme aina itse huomaa. Silloin on hyvä, että joku toinen tunnistaa ne. Pyrimme työssämme asiakkaiden kanssa keskittymään hyvään ja asioihin, jotka jo toimivat. Niille rakennamme tulevaa, jota vahvistavat uudet, vielä kypsymässä olevat voimavarat ja taidot – Alva Hyvinvointi

Music: Hill of hope Musician: EnjoyMusic URL: http://enjoymusic.ai

Uskomme myönteisyyden, kunnioituksen, arvostuksen ja ystävällisyyden voimaan.