10.5.2023

Traumakoulutuksen ensimmäinen päivä

Starttasimme LAB Ammatikorkeakoulun kanssa koulutuksen Traumatietoinen työote vaativissa asiakastilanteissa 5.5.2023. Ensimmäisen koulutuspäivän aikana sukelsimme sisälle traumaan käsitteenä, trauman vaikutuksiin, vakauttamisen periaatteisiin ja selviytymisen keinoihin sekä kävimme läpi kiintymyssuhdetta psykologisena immuunijärjestelmänä. Iltapäivän puolella teemoina olivat kriisin vaiheet ja resilienssi sekä arvot ja asenne. Koulutus toteutettiin etäyhteyksin mikä mahdollisti organisaatiostamme osallistujia ympäri Suomen. Tämä oli myös antoisa tilaisuus käydä moniammatillista, dialogista ja reflektoivaa keskustelua horisontaalisesti toimialojen ja yksiköiden kesken sekä vertikaalisesti esihenkilöasemassa olevien ja työntekijöiden kesken. Koulutuspäivässä käytiin paljon pienissä ryhmissä keskustelua, mikä mahdollisti läpikäydyn aiheen konkretisointia yksiköiden arjessa. Pienryhmäkeskustelut toivat osallistavaa ja toiminnallista ulottuvuutta koulutuspäivään. Ja mikä parasta, pääsimme jakamaan moniammatillista osaamistamme!

Koulutuspäivästä saimme konkreettisia vinkkejä työskentelyyn asiakkaiden kanssa. Jokainen osallistuja on matkalla kohti kasvua traumainformoiduksi työntekijäksi.

Traumainformoidun osaajan ammatillinen itsetuntemus kuuluu oleellisen osana työskentelyyn. Voitko kohdata toisen ihmisen aidosti ja myötätunnolla, jos et tunnista omia reaktioita? – Traumainformoituna työntekijänä  ymmärrät myös omia psyykkisiä sekä kehollisia reaktioita, myötätuntoisesti.
(Norta & Kröneck luento 5.5.2023)

Koulutuspäivässä heräteltiin ajattelutavan muutokseen ”mikä tuossa toisessa/minussa on vikana?” vai ”Mitä hänessä/minussa tapahtuu juuri nyt?” Meidän ei aina tarvitse tietää, mistä asiakkaan traumaattinen kokemus on syntynyt. Traumatietoisuus antaa meille arvokkaita työkaluja asiakkaan arvostavaan ja kunnioittavaan kohtaamiseen. Voimme yhdessä asiakkaan kanssa työskennellä kohti elämäntarinan eheytymistä.

Traumatisoituneen käyttäytyminen voi joskus näyttäytyä haasteellisena. Oireilu voi olla kuitenkin yritys kommunikoida. (Norta & Kröneck luento 5.5.2023.) Pystymmekö pysähtymään ammattilaisina tämän äärellä, kohtaamaan inhimillisesti, vakauttamaan?

Trauman kokeneen kanssa vuorovaikutuksessa luottamuksen ja turvallisuuden kokemuksen syntyminen on ensisijaista. Merkityksellistä on, että kykenemme vakauttamaan ja lieventämään asiakkaan oireita. Aloitetaan työskentely siitä, että asiakkaalle syntyy turvallisuuden kokemus. Pyrkimyksenä on leventää asiakkaiden sietoikkunaa ja löytää keinot miten säädellä vireystilaa (ylivireys (uhka)-sietoikkuna (turvassa)-alivireys (hengenvaara)). Traumatisoituneen asiakkaan vireystila voi vaihdella usein, eikä asiakas ole aina tietoinen kehollisista tapahtumista itse. Hänellä voi olla jatkuva tunne, ettei koe olevansa turvassa. Yksiköiden kuntouttavassa työskentelyssä meidän tehtävämme ei ole terapioida. Traumaattisten muistojen käsittely kuuluu psykoterapian työkenttään. (Norta & Kröneck luento 5.5.2023.) Yksiköiden arjessa meillä on kuitenkin mahdollisuuksia tarjota uusia eheyttäviä ja korjaavia kokemuksia, auttaa asiakasta selviytymään, kasvattamaan resilienssiään sekä lievittää trauman jättämiä vaikutuksia kehossa, mielessä ja aivoissa.

Ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen osallistuneet työntekijät jalkauttavat oppimaansa tiimeihin välitehtävän kautta. Palaamme pulpettien ääreen jälleen syksyllä, jolloin toteutetaan toinen koulutuspäivä.

Resilienssi rakentuu yhteisöissä, ei yksilöissä
(Norta & Kröneck luento 5.5.2023)

Lähde: Traumatietoinen työote vaativissa asiakastilanteissa -koulutus 5.5.2023 LAB Ammattikorkeakoulu.
Marika Norta, lehtori, sosiaaliala & Mia Kröneck, lehtori, mielenterveys- ja päihdehoitotyö

Uskomme myönteisyyden, kunnioituksen, arvostuksen ja ystävällisyyden voimaan.