Alva-koti Pirttikoski

Arki ja toimintamallit

Pirttikosken arjessa korostuvat turvalliset ja johdonmukaiset rajat, säännöllinen elämänrytmi sekä harrastustoiminta. Vakaassa ympäristössä Iapsen oma elämänhallinta paranee, sosiaaIinen toiminta kyky kasvaa ja itsetunto vahvistuu onnistumisen kokemuksien myötä. Teemme lapsen perheen kanssa tiivistä yhteistyötä. Kartoitamme ja rakennamme laitossijoituksen aikana lapsen sosiaalista verkostoa. Työskentely lasten kanssa on yksiIöllistä ja suunnitelmallista ja perustuu verkoston yhdessä asettamiin tavoitteisiin.

Omaohjaajatoiminta on konkreettinen ja tärkeä osa laadukasta asiakkaan psykososiaalista kuntoutusprosessia Pirttikoskella. Jokaiselle nuorelle valitaan omaohjaaja, joka on oman nuorensa asiantuntija, turvallinen ja luotettava aikuinen arjessa. Omaohjaaja hahmottaa nuoren kokonaistilanteen, tietää taustat ja huolehtii tarvittavasta tiedonkeruusta. Omaohjaaja työskentelee ja suunnittelee nuoren kuntoutusta yhdessä muiden verkoston osien kanssa sekä ylläpitää tiivistä suhdetta oma ohjattavaansa. Omaohjaaja huolehtii asiakkaan osallisuuden toteutumisesta kuntoutusprosessin aikana.

Hyvä sosiaalinen verkosto tukee lapsen mahdollista kotiutumista tai siirtymistä itsenäiseen elämään. Perhekeskeinen työskentelytapa tukee myös asiakkaan kokonaiskuntoutumista. Pirttikoskella itsenäistymisprosessi on porrastettu, ja valmentaminen tapahtuu vaiheittain. Yksikkömme yhteydessä on kaksi yksiötä, joissa itsenäistyvä nuori voi tuetusti harjoitella aikuisen elämässä tarvittavia taitoja.

Viihtyisä asuinympäristö

Pirttikoski sijaitsee Iuonnonläheisessä ja virikkeellisessä ympäristössä muutaman kiIometrin päässä Muhoksen keskustasta. Ouluun on matkaa noin 35 kilometriä. Koulut sijaitsevat Iähellä, ja MuhokselIa on hyvät koulutusmahdollisuudet. Peruskouluja on useita, ja tarjolla on erityisopetusta useissa eri muodoissa. Muhoksella toimii Oulun seudun ammattiopiston yksiköitä sekä Ammattiopisto Luovin yksikkö lukuisine koulutusvaihtoehtoineen. Myös Oulun koulutustarjonta on kohtuulIisen väIimatkan päässä.

Yhteystiedot

Yksikönpäällikkö
Jouni Teittinen
040 722 3080
jouni.teittinen@alvahyvinvointi.fi

Ohjaajat
040 722 5070

Tänään onnistun.
Tai huomenna.
Tulee päiviä, tulee tilaisuuksia.