Alva-koti Lukkarinoja

Arki ja toimintamallit

Lukkarinojassa nuorella on mahdollisuus irtautua hänen kasvuaan ja kehitystään vahingoittavista elinolosuhteista ja löytää niiden tilalle uusia, kokonaiskehitystä eheyttäviä vaihtoehtoja. Nuorta tuetaan yhdessä hänen lähiverkostansa kanssa kohti tasapainoista arkea ja elämänhallintaa ja autetaan tunnistamaan toiveitaan ja tavoitteitaan – kasvamaan turvallisissa rajoissa kohti hyvää aikuisuutta.

Yksikössämme lapset ja nuoret saavat elää turvallista, ikätasoaan vastaavaa elämää siihen kuuluvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Tavoitteet määräytyvät jokaisen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Hoito- ja kasvatussuunnitelma määrittää työn toimintatavat, laadun ja suunnan. Arvioimme säännöllisesti työmme tuloksia tavoitteisiin pohjautuen. Laitossijoituksen ulkopuoliset ja yksilöllisesti räätälöidyt tukipalvelut tuotamme oman Alvan-avopalvelukeskus Oulun kautta. Yhtenä esimerkkinä avohuollon palveluista ovat sijoitusjakson päätyttyä kotiin vietävät tukipalvelut kotiutumisen tueksi.

Mukava asuinympäristö

Lukkarinojalla jokaisella nuorella on oma huone. Yksikkö toimii isoissa ja avarissa tiloissa. Kodin yhteydessä on erikseen Harjurin tukiasumisen yksikkö. Lukkarinoja sijaitsee maaseudun rauhassa noin 30 kilometriä Oulusta etelään, kuitenkin hyvien kulkuyhteyksien päässä lähikuntien palvelutarjonnasta. Peruskoulut sijaitsevat noin kilometrin päässä. Lähikoulut ovat pystyneet hyvin vastaamaan erityisnuorten opiskelutarpeisiin. Lähikuntien toisen asteen oppilaitoksissa on tarjolla laaja valikoima opintolinjoja.

Yhteystiedot

Yksikönpäällikkö
Riikka Rauma
044 099 1222
riikka.rauma@alvahyvinvointi.fi

Ohjaajat
044 099 1221

Socfinder ja Lasteri

Tänään onnistun.
Tai huomenna.
Tulee päiviä, tulee tilaisuuksia.