Alva-Avopalvelut Lahti

Perhetyö

Perhetyö ja kotona tehtävä perhekuntoutus on tarkoitettu lapsiperheille, joissa perheen tilanne on kriisiytynyt. Toteutamme mm. Toimiva lapsi ja perhe –työmenetelmiä (TLP) perheissä, joiden voimavaroja verottaa vakava fyysinen sairaus, mielenterveys- tai päihdeongelma, vankeus tai lapsen käyttäytymiseen tai tunne-elämään liittyvät vaikeudet.

Jälkihuollon palvelut

Jälkihuoltopalvelulla tuemme nuoren itsenäistymistä, opiskelua ja työelämään siirtymistä. Pyrimme tunnistamaan, vaalimaan ja vahvistamaan nuoren omia voimavaroja sekä auttamaan häntä ylläpitämään perhe- ja ystävyyssuhteita. Ohjaaja on nuoren tukena niin erilaisissa arkielämän haasteissa kuin mahdollisissa kriisitilanteissakin. Tarvittaessa nuori ohjataan asianmukaisten palvelujen äärelle.

Yhteystiedot

Yksikönpäällikkö
Janne Laaksonen
(yhteydenotot ark. 9-15)
050 563 8810
janne.laaksonen@alvahyvinvointi.fi

Avopalveluohjaaja
Monica Johansson
050 349 4225
monica.johansson@alvahyvinvointi.fi

Avopalveluohjaaja
Henni Paronen
050 476 5801
henni.paronen@alvahyvinvointi.fi

Tänään onnistun.
Tai huomenna.
Tulee päiviä, tulee tilaisuuksia.