Alva-Avopalvelut Kainuu

Monipuoliset palvelumme

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua tukea nuoren tai aikuisen elämän ja arjen hallintaan erilaisissa haastavissa tilanteissa.

Lapsiperheiden kotipalvelu on suunnattu perheille, joissa tarvitaan tilapäisesti lasten- tai kodinhoitoapua.

Perhetyö on lapsiperheiden auttamista ja tukemista arjessa keskustelemalla, ohjaamalla ja mallintamalla sekä yhdessä tekemällä.

Tehostettu perhetyö on lastensuojelun intensiivinen tukitoimi, joka toimii interventiona perheen kriisiytyneessä tilanteessa. Tärkeinä työskentelyn teemoina tehostetussa perhetyössä ovat vanhemmuuden tukeminen sekä arviointi. Palvelu järjestetään tarvittaessa useana päivänä viikossa, myös viikonloppuisin

Palveluihimme kuuluu lisäksi tapaamispaikkatoiminta eli tuettujen ja valvottujen tapaamisten järjestäminen perheille. Tapaamispaikkatoiminnalla tuetaan lapsen ja erossa asuvan vanhemman ihmissuhdetta ja varmistetaan, että lapsen etu tapaamistilanteissa toteutuu.

Toimintaamme ohjaavat periaatteet

Toimintaperiaatteitamme ovat suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja avoin yhteistyö asiakkaan ja hänen verkostojensa kanssa. Työskentelemme pääsääntöisesti asiakkaan kotiympäristössä sekä verkostoissa. Tuki perustuu aina yksilökohtaiseen asiakassuunnitelmaan, jonka laadimme yhteistyössä asiakkaan tai perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Yhteystiedot

Palvelupäällikkö
Veera Turpeinen
044 737 8012
veera.turpeinen@alvahyvinvointi.fi

Urho Kekkosen katu 2
87100 Kajaani

Postiosoite: Sammonkatu 13, 87100 Kajaani

Tänään onnistun.
Tai huomenna.
Tulee päiviä, tulee tilaisuuksia.