Alva-Avopalvelut Kainuu

Monipuoliset palvelumme

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua tukea nuoren tai aikuisen elämän ja arjen hallintaan erilaisissa haastavissa tilanteissa.

Lapsiperheiden kotipalvelu on suunnattu perheille, joissa tarvitaan tilapäisesti lasten- tai kodinhoitoapua.

Perhetyö on lapsiperheiden auttamista ja tukemista arjessa keskustelemalla, ohjaamalla ja mallintamalla sekä yhdessä tekemällä.

Tehostettu perhetyö on asiakkaan vapaaehtoisuuteen perustuva avohuollon tukitoimi, jota järjestetään 0–18-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Joissain tilanteissa palvelua voidaan tarjota lyhyen siirtymäkauden ajan myös yli 18-vuotiaille, jotka tarvitsevat enemmän tukea matkallaan aikuisuuteen.

Palveluihimme kuuluu lisäksi tapaamispaikkatoiminta eli tuettujen ja valvottujen tapaamisten järjestäminen perheille. Tapaamispaikkatoiminnalla tuetaan lapsen ja erossa asuvan vanhemman ihmissuhdetta ja varmistetaan, että lapsen etu tapaamistilanteissa toteutuu.

Toimintaamme ohjaavat periaatteet

Toimintaperiaatteitamme ovat suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja avoin yhteistyö asiakkaan ja hänen verkostojensa kanssa. Työskentelemme pääsääntöisesti asiakkaan kotiympäristössä sekä verkostoissa. Tuki perustuu aina yksilökohtaiseen asiakassuunnitelmaan, jonka laadimme yhteistyössä asiakkaan tai perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Yhteystiedot

Yksikönjohtaja
Veera Turpeinen
(yhteydenotot ark. 9-15)
044 737 8044
veera.turpeinen@alvahyvinvointi.fi

Tehostettu perhetyö
Iliyan Milev, vastaava ohjaaja
040 722 3080
iliyan.milev@alvahyvinvointi.fi

Tänään onnistun.
Tai huomenna.
Tulee päiviä, tulee tilaisuuksia.