14.8.2023

Sosiaaliala, opiskelijat ja yhteistyö

Syksyn tullessa ja koulujen alkaessa ajankohtaiseksi nousee opiskelijoiden, oppilaitosten ja työelämän yhteistyö. Työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyö on merkityksellistä työelämän kehittymisen ja tulevaisuuden työntekijöiden kannalta. Opiskelujen aikana tulevat työntekijät tutustuvat alaan ja harjoittelujen ja keikkatöiden avulla etsivät ja ehkä löytävätkin itselleen mieluisan tulevaisuuden työpaikan. Työnantajilla on tärkeä rooli siinä millaisen kokemuksen opiskelijat alasta saavat. Tämän hetkisessä yhteiskuntamme tilanteessa jossa sote-alan tekijöistä on pulaa, on äärimmäisen tärkeää, että pystymme tuomaan monipuolisesti esille alan mahdollisuuksia ja sekä tukemaan tulevia ammattilaisia uransa alkutaipaleella. Harjoittelun ja keikkatyön kautta voi turvallisesti tutustua työn mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin. Sotepuolella on mistä valita. On tärkeää, että opiskelijat kuulevat erilaisista urapoluista ja näkevät millaista työ konkreettisesti on. Median luoma kuva sotealasta ei aina kuvaa työn moniulotteisuutta, vaan valtaa otsikoista vievät negatiiviset asiat. On hyvä, että tulevat työntekijät myös ymmärtävät alan vaatimukset ja haasteet, mutta samalla on yhtälailla tärkeää, että työn potentiaali ja sen mahdollisuudet tulevat myös nähdyksi.

Sosiaalialan työ on välillä vaativaa, mutta samalla kaksin verroin palkitsevaa työtä. Työ on parhaimmillaan äärimmäisen vaikuttavaa. Sillä voidaan saavuttaa pitkällä aikajänteellä yhteiskunnallisesti merkittäviä säästöjä sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Työ on sekä yksilön, että yhteiskunnan kannalta merkityksellistä sekä sosiaalisesta että taloudellisesta näkökulmasta. Työn vaativuudessa on myös sen houkutus. Tarjolla on mielenkiintoisia tehtäviä ja toimia, joissa pääsee haastamaan omaa ammattitaitoaan. Asiakkaiden moninaisissa verkostoissa ja systeemeissä työskentely mahdollistaa monipuolisen työnkuvan. Juurisyiden etsiminen, tavoitteiden asettaminen ja osallistava kuntoutustyö niin lasten kuin aikuisten kanssa on parhaimmillaan äärimmäisen mielenkiintoista. Ammatillisesti se mahdollistaa osaamisen lisäämisen monella eri tavalla liikuttaessa sote-alan moniulotteisissa verkostoissa. Työskentely tapahtuu pääosin konkreettisesti arjessa ja asiakaskohtaamisissa. Luottamuksellisen suhteen rakentaminen asiakkaaseen luo pohjan kaikelle työskentelylle. Työntekijältä tarvitaan aitoa halua olla läsnä ja kuulla. Työhön liittyy paljon myös onnistumisen kokemuksia, jaettua iloa ja huumoria. Liian kireällä nutturalla ei sosiaalipuolella töitä tehdä. On toki asioita joissa täytyy olla jämäkkä ja johdonmukainen, mutta usein asiat ratkeavat parhaiten lempeästi lähestyen ja yhdessä asioita pohtien.

Opiskelijoilla on myös paljon annettavaa työpaikoille. Tuoreet ja tarkat silmät havainnoivat arkea ja tekevät oivaltavia havaintoja joista voi olla hyötyä toiminnan kehittämiselle, vähintäänkin oman toiminnan reflektoinnille. Opiskelijoilla on usein myös tuoretta tietoa viimeisistä tutkimuksista ja alan sen hetkisistä kehityksen kohteista, hankkeista ja projekteista. Opiskelijat tuovat tullessaan työyhteisöihin siis myös uutta tietoa. Heillä on usein myös aikaa pysähtyä rauhassa yksikön arkeen, ottaa aikaa asiakkaiden kanssa ja käydä keskusteluja, joista jokainen työyhteisössä ja asiakaskunnasta voi löytää jotain uutta itselleen. On toivottavaa, että jokaisessa työyhteisössä opiskelijat nähdään voimavarana ja mahdollisuutena, sekä satsauksena tulevaisuuteen.

Meillä Alva Hyvinvoinnilla opiskelijat otetaan mieluusti harjoitteluun ja keikkatyöhön, meiltä moni on myös löytänyt vakituisen työpaikan opintojen jälkeen. Haluamme lähteä jatkossa myös kehittämään vahvemmin uusien työntekijöiden urapolkujen rakentamista. Tavoitteena on lähteä rakentamaan prosessia, jossa vastavalmistunutta työntekijää voidaan yksilöllisesti ohjata ja kouluttaa alan vahvaksi tekijäksi käytännön työn kautta heti uran alussa ja sitä kautta antaa vahvaa pohjaa myöhemmälle urakehitykselle.

Opinnäytetöihin tarjoamme myös ideoita ja tuemme prosessissa. Viimeisimpänä olemme saaneet olla mukana HAMK:n Sosionomiopiskelija Pieta Mansnerin opinnäytetyössä. Pietan tekemä opas on nyt valmis ja pääsemme ottamaan sen arkeen mukaan. Voit lukea lisää Pietan opinnäytetyöstä tästä linkistä:

Opiskelijan tekemä tunnetaito-opas otettiin tyytyväisenä vastaan lastensuojelussa – Kuulumisia HAMKista

Teemme mielellämme oppilaitosyhteistyötä ja tulemme myös kertomaan opiskelijoille alasta ja sen mahdollisuuksista. Meillä on mahdollisuus puhua lastensuojelusta, sijais- ja avohuollon palveluista, päihde- ja mielenterveystyöstä , asumispalveluista sekä sosiaalialan yrittäjyydestä. Voit pyytää meiltä luennoimaan, vierailemaan tai keskustelemaan sosiaalialan työstä. Meillä on useita alan ammattilaisia, joilla monipuolista kokemusta erilaisista työtehtävistä. Oppilaitosyhteistyöstä voit kysyä lisää:

Henni Paronen
Kehittämispäällikkö
Alva Hyvinvointi
henni.paronen@alvahyvinvointi.fi

Uskomme myönteisyyden, kunnioituksen, arvostuksen ja ystävällisyyden voimaan.