17.12.2021

Muutoksen vaatimisesta löytämisen iloon!

” Teette työtä, joka vaatii jaksamista, kärsivällisyyttä sekä vahvaa ammattitaitoa ja soveltuvuutta tälle alalle. Sekä luottamusta nuoreen, että asiat jossain vaiheessa sujuvat. Kiitos!”

Lahdessa sijaitseva Alva-Koti Kiviranta tarjoaa pitkäaikaista sijoitusta 12-17-vuotiaille lapsille. Kivirannasta löytyy vahvaa osaamista huostaanotettujen lasten kasvattamiseen ja ohjaamiseen. Kivirannassa on kuluneen syksyn aikana pohdittu paljon, miten asiakasprofiloituminen pitäisi näkyä perustason pitkäaikaisyksikön arjessa. Emme ole halunneet tiukasti määräävä asiakasprofiilia, vaan yksikön soveltuvuus nuorelle arvioidaan yksilökohtaisesti ja Kivirannan asukasyhteisö huomioiden. Nuoren haasteiden taustalla voi olla psyykkistä- ja neuropsykiatrista oireilua, vanhemmuuden puutetta, koulunkäymättömyys, päihdekokeiluja, syrjäytyneisyys tai vaikka rajatonta käytöstä. Työryhmästä löytyy osaamista monelta eri osa-alueelta. Työskentelyä ohjaa ratkaisukeskeisyys.

• Monikulttuurisen työn osaaminen.
• Työntekijöillä kokemusta myös sote-alan ulkopuolelta. Kokonaisvaltainen yhteiskunnallinen kasvatusote.
• Moniammatillinen työryhmä: eri ikäisiä, erilaisilla koulutuksilla, erilaisilla lisäkoulutuksilla.
• Vuorovaikutustaidot vahvistavat sijoitetun lapsen luottamusta ohjaajiin  yksilöllinen keskusteluote perheen ja nuoren kanssa.
• Ei ongelmakeskeisyyttä. Pyritään löytämään keinoja pääsemään ongelmien yli. Ei koeta niitä ylitsepääsemättömiksi.
• Lasten osallistaminen ikätason mukaisesti, rohkaistaan tekemään omia päätöksiä ja hoitamaan omia asioita.
• Elämäntaitojen opettelu ikätasoisesti.

Kiviranta tarjoaa välittävää aikuisjohtoista arkea kodinomaisessa yksikössä. Meillä on alkanut myös valokuva, musiikki, luovuus- projekti tänä syksynä. Kyseessä on nuorten ja ohjaajien yhteinen projekti, jonka avulla pyritään mahdollistamaan lapsille uusia tapoja tarkastella ja ilmaista itseään. Saatu palaute Kivirannan työskentelystä on ollut hyvää ja mm kuukausiraportteihin on oltu tyytyväisiä (monipuoliset, hyvä asiatyyli, ei turhuuksia).
Meillä on myös kaksi itsenäistymisasuntoa (yksikön sisällä), mitkä mahdollistavat konkreettisen itsenäistymistyöskentelyn. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä olemme pyrkineet vastaamaan monialaisiin haasteisiin:

  • Nepsy- koulutukset koko henkilöstölle.
  • Mielenterveys- koulutukset koko henkilöstölle.
  • Osallistava kirjaaminen- työtavan lisääminen.
  • Laitoksesta tehtävän perhetyön kehittäminen.

Haluamme luotsata nuorta elämässään eteenpäin ja auttaa löytämään sisäinen motivaatio muutos tarpeeseen. Matkaa tehdään yhdessä nuorta kuunnellen ja osallistaen. Hyvä ja tasapainoinen arki löytyy yhdessä matkaa taittamalla, ei vaatimalla, vaan yhdessä oivaltamalla positiivisuuden kautta!

”Olen erittäin tyytyväinen Kivirannan toimintaan. Kaikki ohjaajat tuntuivat olevan tietoisia nuoren asioista. Kaikilla tuntui olevan selkeä, yhteinen ajatus siitä, miten nuoren kanssa toimitaan. Yksikössä paneuduttiin nuoren haasteisiin ja niitä työstettiin. Työskentelystä välittyi, että siinä oli selkeä punainen lanka ja ajatus pidemmälle tulevaisuuteen, ei vain sen hetkisen tilanteen selvittämiseen.”

Ota yhteyttä https://alvahyvinvointi.fi/yhteystiedot/

Uskomme myönteisyyden, kunnioituksen, arvostuksen ja ystävällisyyden voimaan.