14.3.2022

Erityistason yksikkö Esko -eheä palvelupolku lapselle

Vuodesta 2007 asti toiminnassa ollut Esko on tehnyt vaikuttavaa arviointi- ja kriisityötä jo 14 vuoden ajan. Eskossa on aina ollut vahva halu kehittyä ja vastata yhä paremmin lasten ja perheiden tarpeisiin. Esko on tunnettu aiemmin lyhyistä arviointi- ja kriisijaksoista. Palaute työskentelystämme on ollut hyvää ja olemme pystyneet lyhyiden sijoitusten aikana kartoittamaan kattavasti lasten ja perheiden tilanteita ja löytämään oikeat palvelut tilanteiden eteenpäin viemiseksi. Osaamisemme on nyt saatettu palvelemaan myös pidempiaikaisia sijoituksia päämääränämme vahva kuntouttava työote. Muutoksella pyrimme vastaamaan paremmin kuntien muuttuvaan tarpeeseen sijaishuoltoyksiköiden palvelujen osalta sekä tarjoamaan sijoitetuille lapsille katkeamattoman hoitopolun. Sijoitustarpeen jatkuessa arviointi- ja kriisijakson jälkeen lapsi voi jatkaa asumista Eskossa ilman sijaishuoltopaikan muutosta, jos sosiaalityöntekijä katsoo tämän sopivan lapsen tarpeisiin. Lapsi voidaan myös sijoittaa suoraan Eskoon pidempiaikaisesti. Jotta yksikön nimi vastaa paremmin kaikkia tarjoamiamme palveluita, olemme halunneet tuoda vahvemmin esille erityisyksikön luonteen. Tulemme vaihtamaan nimemme Erityisyksikkö Eskoksi.

Eskossa on 5 asiakaspaikkaa. Pieni yksikkö mahdollistaa yksilöllisen ja rauhallisen työskentelyn. Erityistason yksikön palvelut on tarkoitettu 12–17-vuotiaille lapsille, jotka tarvitsevat vahvasti tuettua ja strukturoitua arkea. Esko tarjoaa pitkäaikaista kuntoutusta sekä lyhyempiä arviointi- ja kriisijaksoja kiireellisesti-, avohuollon tukitoimin sijoitetuille ja huostaanotetuille lapsille. Eskoon sijoitetuilla lapsilla voi olla monialaisia ongelmia. Olemme erikoistuneet työskentelemään psyykkisesti ja neuropsykiatrisesti oireilevien lasten kanssa, joilla voi olla lisäksi rajatonta käyttäytymistä sekä päihteiden käyttöä. Henkilöstöllä on täydennyskoulutusta näihin osa-alueisiin. Uusimman koulutuksemme myötä tulemme tuomaan toimintaamme mukaan dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) elementtejä, johon osa henkilöstöstämme on saanut koulutusta tämän kevään aikana. Henkilöstömme on moniammatillinen ja koostuu sekä terveydenhuollon, että sosiaalialan osaajista.

Esko sijaitsee Lahdessa samassa kiinteistössä Alva-Koti Kivirannan kanssa.

Alva Arviointi- ja kriisiyksikkö Esko
Yksikön vastaava
Outi Nikkilä
050 341 7229
outi.nikkila@alvahyvinvointi.fi

Ohjaajat 24/7
0400 906 977

Yksikönjohtaja
Janne Laaksonen
050 563 8810
janne.laaksonen@alvahyvinvointi.fi

Uskomme myönteisyyden, kunnioituksen, arvostuksen ja ystävällisyyden voimaan.