1.11.2021

Alva Voimala avataan pian

Alva Voimala avataan marraskuun 2021 aikana Vantaalle. Voimalassa on 20 asiakaspaikkaa. Voimala tarjoaa tuettua asumista päihdeasiakkaille, jotka elämäntilanteesta tai erityisistä haasteista johtuen ovat tuen tarpeessa. Asuminen on solumuotoista asumista ja jokaisella asukkaalla on käytössä oma huone. Keittiöt ja osa saniteettitiloista on yhteiskäytössä. Kiinteistöä, jossa Voimala sijaitsee, on remontoitu kesän ja alkusyksyn ajan. Tilat ovat siistit ja sisustettu yhteneväisiksi ja harmoniseksi kokonaisuudeksi. Haluamme, että myös ympäristö tukee kuntoutumista. Lähiseudulla on mukava liikkua ja ulkoilla, sillä ympäristö on maaseutumainen ollen kuitenkin hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Voimalan kaikkea toimintaa ohjaa sekä asukaslähtöisyys että yhteisöllisyys. Aloitamme jokaisen asiakkaan kanssa työskentelyn, asiakkaan asumisen ja kuntoutuksen suunnittelun, siitä tilanteesta, jossa hän meille saapuu. Asiakkaalla on heti alusta lähtien tukenaan henkilökunnan tarjoaman tuen lisäksi yhteisön tuki sekä yksilö- ja yhteisökuntoutuksen menetelmät, jotka meillä on käytössä. Voimala muodostaa yhteisön, jossa henkilökunta ja asukkaat yhdessä sitoutuvat tukemaan toisiaan muutoksen tekemisessä ja ylläpitämisessä. Menetelminä käytämme yhteisökokouksia, yhteisön yhdessä luomia sääntöjä, fyysisistä puitteista yhdessä huolehtimista ja ryhmätoimintaa. Lisäksi asiakkaiden kanssa työskennellään aina myös yksilöllisesti (tuki, neuvonta, ohjaus) elämänhallinnan tukemiseksi. Motivoiva haastattelu ja ratkaisukeskeinen ajattelu ovat tärkeitä työkaluja Voimalan arjessa.

Voimalassa työskentelee 2 vakituista, kokoaikaista työntekijää. Vakituisesta henkilökunnasta toinen työntekijä on tiiminvetäjä (lähiesimies) ja koulutukseltaan sairaanhoitaja, toinen työntekijä on ohjaaja ja koulutukseltaan sosionomi AMK.

Lue lisää: https://alvahyvinvointi.fi/yksikot/alva-koti-voimala/

Voimalan asukashuone

Uskomme myönteisyyden, kunnioituksen, arvostuksen ja ystävällisyyden voimaan.